| Slippapper |

supertack_sNär man använder sig av slippapper vill man man alltid komma ihåg att det efterföljande slippappret inte bör avvika med mer än P100 eftersom grovheten annars inte räcker till för att avlägsna spåren av föreregående slipning, och senast när färgen torkar
blir dessa slipspår synliga.

Då man välljer grovhet är det bra att föllja denna indelning:
Grovslipning, stora spacklingar: P80 ja P120
Slipning av spackel: P120, P150, P180 och P240
Finslipning: P240, P320, P360-800 (Slipgrundfärg täcker spåren efter P320).
Slipning av slipgrund : P400-800 (normalt före lackering P500, ifall av
silverfärg rekommenderar vi P600 för slipning av finish före målning).
Mattslipning och slipning av droppbildning: P800-1500
Slipull (”scotch brite”): Förr ruggning och mattslipning av ytor.
Den röda är grövre än den grå. Med den röda ruggas ytorna före slipfärg och
med den grå ger man den sista finishen åt slipfärgen före ytfärgen. När du slipar
ned kanter på gammal färg har du åstadkommit ett bra resultat när du med
fingret inte kan känna av någon som helst kant när du stryker över gränsytan.
Om du är osäker, eller om det är svårt att prova om kanten är tillräckligt slät,
sätt en plastpåse, en pappersbit eller motsvarande mellan fingrarna och ytan så
blir det lättare att känna resultatet.