| Spackla |

Som grundregel vid spackling kan följande anges, spackel alltid skall bredas ut direkt på metallen eller, efter övervägande, på en ruggad yta av gammal färg som är helt kompakt/fast.

För ruggning eller avlägsnande av färg bör du använda slippapper med en grovhet på P80 eller P120 för att garantera att få en bra fästyta. Om du använder P80 på ett område som du sedan breder ut spacklet på, bör detta ske så att du begränsar utbredningen i en först omgång till ren metallyta varefter du
slipar med P120 papper så att gränsen får övergång mellan reparationsstället
och den hela målade ytan inte blir synlig i ytfärgen. När du efter detta fortsätter
att breda ut spackel och slipa med P120 papper blir gränsövergången inte förr
grov (om du vill kan du i stället för P120 ävenven använda P150 papper för att slipa
ned kanten på övergången).
Spacklet bör väljas baserat på typ av skada på det aktuella stället. här följer en
kort förteckning som ger en bild av vilket spackel som det lämnar sig att använda
fför en aktuell åtgärd.
Glasfiberspackel: fyllnadsspackel för djupa bucklor och punkter som behöver
stöd. Kan t.o.m. användas för att reparera hål, bör dock kompletteras med
polyesterspackel.
Aluminiserat spackel: fyllnadsspackel för stora skadade områden. Tack vare
sin stora värmeledningsförmåga tål spacklet växlingar i temperatur p ett bra
sätt och lämpar sig även för ytor som, utöver upphettning, Även ärr utsatta för
vibrationer.
All-round-spackel: Bas-spackel med grundegenskaper som att det fäster bra
och är lätt att breda ut, samt att det är lätt att slipa.
Soft-spackel: För att täcka små bucklor och repor. Lämpar de sig utmärkt för
slipning som utfärdas för hand.
Sprutspackel: kan antingen sprutas på en ruggad, måltavla yta som är helt
kompakt eller direkt på plåten. Sprutspacklet är en väl fyllande slipfärg som
man i vissa sammanhang kan använda i stället för att spackla
(t.ex. för punkter som sedan gammalt har reparerats ofta och därr lagren av
färg/spackel redan  så tjock att slipning inte ger en slätare yta, utan man
borde spackla för att kunna åtgärda håliga övergångar).

Vid spackling, kom ihåg att för kraftig dosering av härdare i allmänhet kan ge upphov till färgfel eller fläckar på den målade ytan!

EN mycket populär produkt, handla direkt från billackering.eu