| Grunda |

För grundmålning används även benämningen rostskyddsmålning.
Ytfärgen sprutas inte direkt på grundfärgen utan grundfärgen isoleras alltid med slipfärg eller vått-på-vått mellanstrykningsfärg, ifall det inte är fråga om fyllande grundfärg som t.ex. Mipa WBS 1K-Grundierfiller eller Mipa 2K-Allround grundfärg.

Grundfärgen sprutas tunt och jämnt för att förhindra korrosion. Grundfärgen
sprutas alltid fuktig i 1-2 omgångar så att ytan inte blir torr och grov eftersom
som man då som resultat får en krackelerad yta.
Grundmåla alltid alla bara metallytor.
För mindre, och varför inte även för lite större områden kan man använda
spraygrundfärg som är både snabb och enkel att använda. Här ett par exempel:
Rapidprimer spray eller zink-aluminiumspray.
Det finns skillnader i olika ytor som skall grundmålas, och här följer några
exempel på vad som är lämpligt att välja för olika ändamål:
Etsande grundfärg: Lämpar sig för glasfiberytor samt allmänt som grundfärg,
garanterar ett bra rostskydd och ger en bra fästyta.
Epoxigrundfärg: Fäster bra på alla typer av metallytor, galvaniserade ytor,
aluminium, järn och stål.
• Mipa 2K-plastic-grundiefiller: för plastytor. Observera att produkten är en
fyllande grundfärg som även kan användas med vått-på-vått teknik.

SLIPGRUNDFÄRG
Avsikten med slipgrundfärgen är att ge den sista finishen åt ytan innan man
sprutar på ytfärgen.
Slipgrundfärgen täcker spåren efter slipning, små bubblor, slipade kanter och
hindrar också fukt att tränga in i ytan samt förbättrar färglagrens fästande
egenskaper.

KOM ALLTID IHÅG ATT ANVÄNDA VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE
MEDEL FÖRE SLIPGRUNDFÄRGEN VID BEHANDLING AV PLASTDELAR.

Vid applicering av slipgrundfärg är en lämplig storlek på munstycket 1.5-2.0 mm
och ett rekommendabelt tryck är ca. 2 bar. Spruta fuktiga lager i 1-3 omgångar
så att det spacklade/grundmålade området täcks i sin helhet och grövre spår
efter blir täckta. Inled appliceringen så att varje nytt lager kommer lite utanför den
tidigare pålagda, detta förhindrar att en hög kantgräns bildas. Kom ihåg att följa de produktspecifika avluftningstiderna mellan omgångarna! Tejpa aldrig en rak gräns för var du vill att slipfärgen skall ta slut eftersom detta kommer att göra det svårare att få en jämn yta vid slipning. Om man p.g.a. utrymmesbrist eller annat skäl måste dra en rak gräns någonstans är det bra om detta görs med stänkskyddande mellanband så får man en mera mjuk gräns än vad som är möjligt att uppnå om man använder målartejp.

 Alternativ till slipgrundfärg:
Troton slipgrund: Lämpar sig för alla typer av ytor, fäster bra och är lätt att slipa. Finns i flera färg alternativ.
Troton vått i vått : Lämpar sig bra för olika typer av ytor, kan även användas med vått-på-vått metoden.

Handla slipgrund direkt från billackering.eu