| Grundarbete |

Grundarbetet på en bil inleds alltid med att tvätta ytorna som ska lackeras. Denna tvätt får inte utfärdas med tvättmedel som innehåller vax (dessa innehåller normalt även silikon) eller annat som är petroleumbaserade lösningsmedel (t.ex. lackbensin, terpentiner, som kan lämna en tunn fetthinna på ytan). Tvätt av aktuellt område med fett- och silikonborttagningsmedel anses vara den det viktigaste i hela grundarbetet. Den här åtgärden är alltså viktig att utföra i början av grundarbetet för att kunna undvika besvär med fett/silikon i senare skeden av arbetet.
Silikonborttagningsmedlet breds antingen ut med ett fuktat tyg, eller så sprutas det på ytan med hjälp av en tryckflaska och torkas bort. Efter den noggranna rengöringen inventerar man skador, bucklor, rost och motsvarande. Det lämnar sig att markera de skadade partierna, t.ex. genom att gnida runt med slippapper eller göra en markering med vattenlösligt tusch där det finns en buckla som måste korrigeras. Då minskar du risken att missa dessa senare.

Grundarbetet är alltid det viktigaste skedet under målningsarbetet eftersom färgen aldrig kommer att täcka en grund som är dåligt utförd. Ytfärgen kommer alltid att avslöja brister i grundarbetet.

TÄCKNING

Som en grundregel för täckning kan man framhålla att man alltid skall undvika
raka tejpade gränser nära färglinjer.
Använd alltid stänkskyddande mellanband om det finns behov av rakare
gränser, detta ger en mjukare övergång. Med tanke på färggränserna skall du
använda skyddspappret så att du viker det dubbelt inåt och endast tejpar fast
det i kanterna så att det bildar en ”påse” i mitten, vilket gör att färgdimman
också kan tränga längre in och förhindra att det bildas en skarp gräns. Om du
tonar ned området är det bra att tejpa fast en dylik påse lätt i de yttre
skyddspappren så att den är lätt att avlägsna då du utför nedtoningen.

Vänd pappret inåt mot sig självt och tejpa fast. Fäst pappret i kanterna så att det inte är
spänt utan så att den vända delen formar en påse som möjliggör en mjukare gräns.

Ashampoo_Snap_2012.06.26_20h47m02s_001_

Övertäckning skall alltid avlägsnas innan färgen är torr. Avlägsna tejp genom att dra den försiktigt snett nedåt och bort från färgen.

Avlägsna alltid tejpning innan färgen torkat genom att dra tejpen snett utått.

Handla silikontvätt direkt från billackering.eu